ny bog

af Nina Tejs Jørring

Forestil dig, at et barn eller ung med svær psykisk lidelse og ikke kun barnet men hele familien fik hjælp sammen.

Forestil dig, at du var den, der var syg, og at hele din familie blev inviteret indenfor for at få hjælp. Hvilken forskel ville det gøre for dig, at du ikke var alene om det?

Forestil dig:

Medarbejdere, behandlere og familier, der samarbejder med hinanden baseret på respekt, nysgerrighed, tillid og håb, og at de alle deler de samme visioner om familier skal kunne leve et liv tættest muligt på deres egne dømme om familieliv.

At du kan lede familiebehandling, kliniske konferencer og netværksmøder, hvor alle familiemedlemmer oplever sig set, hørt og forstået, så de kan deltage på lige fod med de professionelle.

At du kan tale om problemer, psykiatriske diagnoser og svære familieoplevelser på en måde, så de bliver håndterbare, og familierne derved finder måder de kan frigøre sig fra de ødelæggende konsekvenser af problemerne.

At du er din patients og families allierede. At I oplever at stå sammen og finde løsninger sammen.

Bogen bygger på 10 års klinisk forskning

Samarbejdende familieterapi kombinerer narrativ terapi og den bio-psyko-sociale model, der bruges i psykiatrien. Bogen bygger på Det Familieterapeutiske teams 10 års kliniske erfaringer med at skrive en manual, implementere den og undersøge effekten af deres behandling. Narrative Psychiatry and Family Collaborations indeholder fortællinger om at hjælpe mennesker, der er svært belastet med psykiatriske sygdomme til at finde måder at leve et liv så tæt på deres drømme som muligt.

SPAR 20%* MED RABATKODEN: FLA22

*Indtast koden ved check-out. Tryk på knappen "Bestil bogen"
for at gå til bestillingsiden.

ny bog

by Nina Tejs Jørring

Forestil dig, at et barn eller ung med svær psykisk lidelse og ikke kun barnet men hele familien fik hjælp sammen.

Forestil dig, at du var den, der var syg, og at hele din familie blev inviteret indenfor for at få hjælp. Hvilken forskel ville det gøre for dig, at du ikke var alene om det?

Forestil dig:

Medarbejdere, behandlere og familier, der samarbejder med hinanden baseret på respekt, nysgerrighed, tillid og håb, og at de alle deler de samme visioner om familier skal kunne leve et liv tættest muligt på deres egne dømme om familieliv.

At du kan lede familiebehandling, kliniske konferencer og netværksmøder, hvor alle familiemedlemmer oplever sig set, hørt og forstået, så de kan deltage på lige fod med de professionelle.

At du kan tale om problemer, psykiatriske diagnoser og svære familieoplevelser på en måde, så de bliver håndterbare, og familierne derved finder måder de kan frigøre sig fra de ødelæggende konsekvenser af problemerne.

At du er din patients og families allierede. At I oplever at stå sammen og finde løsninger sammen.

Bogen bygger på 10 års klinisk forskning

Samarbejdende familieterapi kombinerer narrativ terapi og den bio-psyko-sociale model, der bruges i psykiatrien. Bogen bygger på Det Familieterapeutiske teams 10 års kliniske erfaringer med at skrive en manual, implementere den og undersøge effekten af deres behandling. Narrative Psychiatry and Family Collaborations indeholder fortællinger om at hjælpe mennesker, der er svært belastet med psykiatriske sygdomme til at finde måder at leve et liv så tæt på deres drømme som muligt.

SPAR 20%* MED RABATKODEN: FLA22

*Indtast koden ved check-out. Tryk på knappen "Bestil bogen" for at gå til bestillingsiden.

kapitlerne er organiseret efter ideer, værdier og teknikker

Bogen beskriver den familieorienterede praksis, narrativt samarbejde, narrativ psykiatri og det narrative team. Bliv klogere på vidunderlighedsinterviews, samarbejdende offentlig notetagning, terapeutisk brevskrivning, diagnoser som eksternaliserede problemer, narrativ medicin og narrative netværksmøder. Læs om at have co-terapeuter som dansepartnere og altid nysgerrige kollegaer, der tør kære sig om deres patienter og deres familier. Læs historier, der viser, at vi alle har unik viden og er værdige til at være til stede i vores eget og andres liv.

fortalt af forfatteren og familierne

Denne bog præsenterer førstepersonsperspektiver både om det at være læge og terapeut samt patient og familie. Derfor indeholder den ikke kun historier fortalt af forfatteren, men også af de familier, hun møder. Bogens vision er at inspirere dig til at blive den bedst mulige version af dit eget professionelle jeg.

SPAR 20%* MED RABATKODEN: FLA22

*Indtast koden ved check-out. Tryk på knappen "Bestil bogen" for at gå bestillingsiden.

kapitlerne er organiseret efter ideer, værdier og teknikker

Bogen beskriver den familieorienterede praksis, narrative samarbejdspraksis, narrative psykiatriske praksis og narrative teampraksis. Bliv klogere på vidunderlighedsinterviews, offentlig og samarbejdende notetagning, terapeutisk brevskrivning, diagnoser som eksternaliserede problemer, narrativ medicin og narrative netværksmøder. Læs om at have co-terapeuter som dansepartnere og altid nysgerrige kollegaer, der tør bekymre sig om deres patienter og deres familier. Læs historier, der viser, at vi alle har unik viden og er værdige til at være til stede i vores eget liv.

fortalt af forfatteren og familierne

Denne bog præsenterer førstepersonsperspektiver om det at være patient, familie, læge og terapeut. Derfor indeholder den ikke kun historier fortalt af forfatteren, men også af de familier, hun møder. Bogens vision er at inspirere dig til at blive den bedst mulige version af dit eget professionelle jeg.

SPAR 20%* MED RABATKODEN: FLA22

*Indtast koden ved check-out. Tryk på knappen "Bestil bogen" for at gå til bestillingsiden.

anbefaling af bogen

Måske har du hørt om narrativ terapi, men ved ikke rigtig, hvad det er? Efter at have læst denne bog, vil det være, som om du allerede har deltaget i flere sessioner! Nina Jørring tager dig omhyggeligt igennem de grundlæggende elementer ved at beskrive talrige sager med fyldige dialoger, som om du lyttede med i sessionen. Hun deler generøst ud af sine egne erfaringer, både dem, hvor hun overvandt en terapeutisk barriere, og dem, hvor nogle ting kunne have været gjort anderledes. 

Der er ingen tvivl om hendes inderlige engagement i hvert enkelt tilfælde. Hun lytter og prøver at forstå, være nysgerrig, kreativ og respektfuld – nogle af hovedelementerne i narrativ terapi. Hvis du har den mindste interesse i menneskelig psykologi og familiedynamik, vil du kaste dig over denne bog fra side 1 til slutningen, før du giver den videre til din kollega.

– Anne A. E. Thorup, professor, ph.d., speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

The Danish High Risk and Resilience study. Forskningsenhed ved Børne- og Ungdoms Psykisk Center og Forskningsenhed ved Psykisk Sundhedscenter København, Region Hovedstaden 

Nina Tejs Jørring har skrevet en bog – og hvilken bog!

“Narrative Psychiatry and Family Collaboration” handler om narrativ samtaleterapi i tæt samarbejde med familier med komplekse psykiske/psykiatriske (og andre) problemer.
Bogen viser, meget indlevende og respektfuldt overfor børnene og deres familier, HVORDAN man kan arbejde narrativt og samarbejdende med fokus på familiernes liv og drømme – samtidig med at man også står solidt på sin faglige viden og baggrund. (I Ninas tilfælde: børne- og ungdomspsykiater med solid viden om fx diagnoser og medicinering.)

Bogens mange eksempler er utroligt berigende og berørende – og bidrager på fornem vis til at omsætte de grundlæggende narrative perspektiver til faglig praksis.
Noget af det bedste er, at bogen ikke er skrevet ud fra et bedrevidende synspunkt: “Nu skal I bare høre, hvordan man lige fixer komplekse psykiske problemer hos børn, unge og familier let og hurtigt…” Tvært imod!

I bogen er Nina ærlig, om hvor vanskeligt det også kan være, og hvor let det er at begå fejl eller overse håb og ressourcer hos børnene og deres familier. Men hun viser også, hvordan man kan håndtere og til dels overkomme ens egne fejl og mangler – og samtidig blive klogere og bedre til sit arbejde.
Dels ved simpelthen at spørge dem, det hele handler om, nemlig børnene og deres familier. Ved at spørge og turde sætte sig selv i spil som samtalepartner, får børnene og familierne mulighed for at blive agenter i deres eget liv igen – og dét er ikke bare godt for dem. Det er også utroligt lærerigt for terapeuten/ samtalepartneren, hvad enten man er uddannet pædagog, psykiater, psykolog, socialrådgiver, sygeplejerske, skolelærer eller noget helt syvende:

  • Taler vi om det, der er vigtigt for dig/jer?
  • Hvis vi taler mere om det her, hvordan kan det så være hjælpsomt for dig/jer?
  • Hvad gør jeg, som får dig/jer til at føle, at jeg hjælper dig/jer?
  • Hvad skal jeg gøre mere af, mindre af eller ændre ved for at være mere hjælpsom? (s.142+s.51)

Og dels ved at sætte sig i den andens sted og prøve at forstå, hvordan det opleves at være fx den forælder, hvis barn gennem flere år har været voldsomt ramt af angst, skolefravær og OCD:

  • Forestil dig at du er den forælder – hvordan ville du føle det?
  • Forestil dig at leve den forælders liv – hvor træt ville du være på nuværende tidspunkt?
  • Forestil dig, hvordan et liv som dette kunne påvirke dit selvværd som forælder? (s.14)

Gid at vi alle ville starte her, når vi møder mennesker, der er ramt af komplekse problemer, fx unge, ramt af psykiske vanskeligheder og samtidigt problematisk brug af rusmidler:

Lad os være nysgerrige og spørge hvordan de unge og deres forældre oplever vores samtale og vores forsøg på hjælp. Og lad os prøve at sætte os selv i de unges eller forældrenes sted.
Dét tror jeg ville være hjælpsomt – også for de unge og deres forældre.
Bogen kan på det allervarmeste anbefales!

– Susanne Pihl Hansen, 1. Konsulent med speciale i arbejdet med udsatte unge