Narrative Psychiatry and Family Collaborations

Af Nina Tejs Jørring

Forestil dig, at et barn eller ung med svær psykisk lidelse og ikke kun barnet men hele familien fik hjælp sammen.

Forestil dig, at du var den, der var syg, og at hele din familie blev inviteret indenfor for at få hjælp. Hvilken forskel ville det gøre for dig, at du ikke var alene om det?

Forestil dig:

Medarbejdere, behandlere og familier, der samarbejder med hinanden baseret på respekt, nysgerrighed, tillid og håb, og at de alle deler de samme visioner om familier skal kunne leve et liv tættest muligt på deres egne dømme om familieliv.

At du kan lede familiebehandling, kliniske konferencer og netværksmøder, hvor alle familiemedlemmer oplever sig set, hørt og forstået, så de kan deltage på lige fod med de professionelle.

At du kan tale om problemer, psykiatriske diagnoser og svære familieoplevelser på en måde, så de bliver håndterbare, og familierne derved finder måder de kan frigøre sig fra de ødelæggende konsekvenser af problemerne.

At du er din patients og families allierede. At I oplever at stå sammen og finde løsninger sammen.

Bogen bygger på 10 års klinisk forskning

Samarbejdende familieterapi kombinerer narrativ terapi og den bio-psyko-sociale model, der bruges i psykiatrien. Bogen bygger på Det Familieterapeutiske teams 10 års kliniske erfaringer med at skrive en manual, implementere den og undersøge effekten af deres behandling. Narrative Psychiatry and Family Collaborations indeholder fortællinger om at hjælpe mennesker, der er svært belastet med psykiatriske sygdomme til at finde måder at leve et liv så tæt på deres drømme som muligt.