Børne- og ungdomspsykiater, Nina Tejs Jørring

Nina arbejder som overlæge i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region H, hvor hun underviser og superviserer sine kollegaer i forældresamarbejde og narrativ psykoterapi og familieterapi.

I marts 2022 blev hun valgt som forperson for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab

ekspert i narrativ terapi

Nina startede sin sin specialistuddannelse i narrativ terapi samme år som hun startede sin speciallægeuddannelse i børne- og ungdomspsykiatri.  Sidenhen tog hun supervisoruddannelse i Danmark. Ninas vision er en familieorienteret børne- og ungdomspykiatri, der mødes med hele familien, ikke tænker individualistisk men omfavner kompleksiteten og samarbejder med hele netværket fra start til slut.

grundlægger af det Familieterapeutiske Team

Nina grundlagde med sine kollegaer det Familieterapeutiske Team i 2009.
Her udviklede de deres manual/guide for samarbejdende familieterapi, der kombinerer narrativ terapi med børne- og ungdomspsykiatrisk videnskab for at hjælpe de familier der ikke fik nok gavn af den sædvanlige behandling i kommunalt og hospitalsregi. Nina har udgivet flere artikler om teamets udviklingsarbejde og forskning.

Nina Tejs Jørring

 • 2022– Forperson for Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab
 • 2021 – 2021 Næstformand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab
 • 2020 – Overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region H
 • 2019 – 2020 Skriveorlov
 • 2015 – 2019 Overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Pyskoterapeutisk Enhed
 • 2010 – 2015 Overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Familie Terapeutisk Team
 • 2009 – 2010 Overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup, Børneambulatoriet
 • 2007 – 2009 Afdelingslæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg (Specialenheden for behandling af spiseforstyrrelser, ambulatoriet)——————————————————————————————————————–
 • 2012 Supervisor psykoterapi
 • 2007 Specialist i systemisk-narrativ psykoterapi og familieterapi (bifag i KAT)
 • 2007 Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
 • 1989 Cand. Med. Københavns Universitet

Ninas vision

Min vision er en Familiepsykiatri, der skaber empowerment for familier, der rammes af psykisk sygdom.

Jeg underviser og superviserer i børne- og ungdomspsykiatrien, kommuner og behandlingsinstitutioner. Det er mit håb at bidrage til af-stigmatiseringen af psykiatrisk sygdom, være med til at skabe et bedre samarbejde mellem de psykiatriske og de sociale instanser (herunder skoler og PPR-psykologerne) der skal behandle og hjælpe familier, der rammes af psykisk lidelse.

Mit etiske ståsted kan beskrives i følgende udsagn:

Når et barn rammes af psykisk sygdom, rammes hele familien. Derfor skal hele familien have hjælp.

Barnet er ikke problemet, problemet er problemet.

Familien er ikke problemet, familien har nøglen til løsningen.

Vi skal møde alle vores patienter som medmennesker med respekt, nysgerrighed, tillid og håb, ellers vil al vores faglige viden være ligegyldig.

Vi bør ikke forvente at individuel terapi til børn og unge uden forældrenes deltagelse kan være effektiv

Forestil jer at barn, der kommer hjem fra en psykoterapi og siger: “Hej forældre. Jeg har lært noget nyt om mig selv i terapien i dag. Så nu vil jeg tænke og handle anderledes, og jeg forventer at I også vil reagere anderledes på mine udspil”. Det er et umuligt krav til et barn. Forældrene er de voksne, og de er meget bedre rustet til at forandre sig selv, deres adfærd og dermed deres relationer, både til hinanden og til problemerne.