Medlemsblad for Dansk Forening for Systemisk og Narrativ Terapi og Konsultation. Overvejelser efter et besøg hos damilieterapeutisk team i Region Hovedstadens psykiatri.